Seminaari Beda Stjernschantzista

The Birch and the Star kutsuu tutkijoita osallistumaan seminaariin Beda Stjernschantzista 10.4.2013

Amos Andersonin taidemuseossa avautuu helmikuussa 2014 Beda Stjernschantzin tuotantoa esittelevä näyttely. Beda Stjernschantz oli yksi keskeisistä suomalaisista symbolistitaiteilijoista 1890-luvulla, mutta hänen tuotantoaan koskeva taidehistoriallinen tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Tämän aukon paikkaamiseksi The Birch and the Star ja Amos Andersonin taidemuseo järjestävät yhden päivän seminaarin, jonka tarkoituksena on koota yhteen Beda Stjernschantzista ja 1800- ja 1900-lukujen vaihteen taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneita tutkijoita. Seminaarin tavoitteena on kartoittaa olemassolevaa tutkimustietoa Beda Stjernschantzista, ja tarkastella hänen taiteellisen toimintansa merkityksiä1800-luvun lopun kansainvälisessä kontekstissa. Monitieteisen seminaarin tehtävänä on toimia ponnahduslautana näyttelyhankkeelle, ja avata uusia näkökulmia tämän taidehistoriallisen tutkimuksen marginaaliin jääneen taiteilijan tuotantoon.

Toivomme ehdotuksia 30 minuutin esitelmistä, jotka tarkastelevat Beda Stjernschantzin taidetta ja elämää tutkimuksellisesta näkökulmasta. Erityisen tervetulleita ovat taiteilijan tuotannon kansainvälisiin yhteyksiin liittyvät näkökulmat, jotka valottavat hänen suhdettaan toisiin taiteilijoihin, taidemuotoihin, sekä kulttuurisiin ilmiöihin.

Pyydämme lähettämään ehdotukset (n. 300 sanaa)  15.11.2012 mennessä osoitteeseen marja.lahelma@helsinki.fi ja birchandstar@gmail.com. Ehdotuksen voi kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Seminaarissa puhujat pitävät esitelmänsä sekä osallistuvat keskustelutilaisuuksiin. Seminaarin jälkeen puhujilla on mahdollisuus täydentää esitelmäänsä ja työstää sen pohjalta essee näyttelyluetteloa varten. Viimeisteltyjen esseiden tulee olla valmiita 15.5.2013 mennessä.

Lisätietoja seminaarista saa Marja Lahelmalta, marja.lahelma@helsinki.fi

Tapahtumapaikkana on Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki, Finland, www.amosanderson.fi