Gallen-Kallelan Museo, lauantai 5.3.2022 kello 13-15

Keskustelutilaisuudessa kohdistetaan kriittinen katse myyttiseen kertomukseen Suomen taiteen kultakaudesta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Ajankohtaa on pidetty taiteellisesti poikkeuksellisen korkeatasoisena ja kansallisen identiteetin rakentumisen kannalta merkittävänä. Ajatus kultakaudesta kantaa mukanaan stereotyyppisiä näkemyksiä Suomen kansasta, historiasta, luonnosta ja ihmisistä. Nykypäivän globaalissa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa tällaisia kertomuksia ei voida enää hyväksyä kritiikittömästi.

Asiantuntijapuheenvuoroissa pohditaan kultakausimyytin muotoutumista muistin ja unohduksen mekanismien kautta. Miten käsitys kultakaudesta on syntynyt? Millaisia tarkoituksia se on palvellut? Mitä kaikkea se on jättänyt varjoonsa? Miten myyttisen kertomuksen tilalle voidaan tuottaa moniäänistä historiankirjoitusta, jossa aiemmin vaiennettujen ja marginalisoitujen yksilöiden ja ihmisryhmien näkökulmat pääsevät esiin? Keskustelemassa Marja Lahelma, Hanna-Reetta Schreck, Nina Kokkinen ja Petra Lehtoruusu.

https://www.gallen-kallela.fi/nayttely_tapahtuma/kultakausi-ja-kulttuurinen-muisti/?fbclid=IwAR0XOk1dK2Ycv7JAeFM-85yCoaCxwzZjjOH21dpUtnHFcKwNUvJ9aWpUAAY